VEREIN SCHWEIZ DERSIM

Der Verein Schweiz Dĕrsim bemüht sich um die Aufrechterhaltung und Pflege der Zaza-Identität. Es ist sein Anliegen die Sprache, Sitten, Bräuche und die Kultur der Zaza Bevölkerung am Leben zu erhalten. Zudem tritt der Verein Schweiz Dĕrsim für ein respektvolles und nachsichtiges Zusammensein von verschiedenen Kulturen und Religionen ein, bemüht sich mit besonderer Sorgfalt Vorurteile abzubauen und versucht stets die gegenseitige Toleranz zu fördern. Dies tut sie, indem sie diverse Projekte ins Leben ruft. Auch im Jahr 2017 möchte der Verein Schweiz Dĕrsim mit dem geplanten „Musike Koy“ Projekt, die Öffentlichkeit auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Die Idee des Projektes ist die Schweizerische Musikkultur und diejenige von Dĕrsim miteinander zu verbinden, dabei steht das Zusammenwirken der Basler Sängerin Maria Gessler mit dem Zaza- Musiker Mikail Aslan und seinem Ensemble im Zentrum.

2013-2015 Bonê Qerebeliê Khani

TÜRKÇE VERSİYON
Uzun senelerden beri içinde beraber yaşadıgımız Ev Kültürümüz (Karabel Ev Kültürü),bize atalarımızdan geriye bırakılmış en önemli kültür mirasıdır. Karabel‘de atalarımızdan bize yadigâr bırakılmış ev kültürü asırlık şahitlerdir. Tabiat ile iç içe geçen,doğaya hiç bir zarar vermeyen ve sadece doğal taşlardan yapılmış Karabel evleri,1970’li yıllara kadar kendi doğallıĝını koruyabildi.Karabel evleri o tarihlerde daha doğal ve tamamen ekolojik evlerdi ve bu evler 1970 yılına kadar, dünyanın en sağlıklı doğal evleri idi.

 

Bin yıllardan beri bulundugu kürede doğaya hiç hakaret etmemiş ve bulunduğu doğanın uyumu içinde doğal taşlardan inşaa edilmiş doğal Karabel evleri, 1970 yılına kadar getirilebilindi. Ne yazık ki bu kırk sene içinde, Karabel Ev Kültürü yok olma aşamasına da getirildi. Karabelin dogal evleri artık Kayseri çimentosu ile sıvanmaktadır. Evlerin çatıları artık paslanan teneke saçları kaplanmaktadır. Atalarımızın el emeği sanatı, onların ev kültür sanatı, artık hızla yok olma aşamasındadır. Taş evler yerine, artık çok hızlı şekilde beton evler inşaa edilmektedir.

Asırlardır günümüze kadar ulaşan doğal ve ekoljik Karabel Evleri,bu kırk sene içinde beton ve saç evine hızlıca dönüştürülmektedir. Beton evlerin bu hızlılığı Karabel`de tarihi evlerin yıkımını da hızlandırmıştır. Tarihi ev ve tarihi eser kapsamına alınacak evlerin tespiti Karabel’de henüz yapılmamıştır. Yada eski doğal evlerin tamiri için, bir bütçe oluşturulmamıştır.

Kültürümüzün parçası olan eski evlerin Karabel’de böyle hızlı şekilde yok olması bizi oldukça endişelendirmektedir. Gelecek kuşağa beton ev kültürü değil,  atalarımızdan bize yadigâr bırakılmış olan doğal ev kültürünün yaşatılmasını istiyoruz. Şu an elinizde bulunan Karabel Ev Kültür projesini acilen (tahriplere karşı) hazırladık. Karabelin hemen hemen bütün köylerinde bulunan eski köy evlerini resimleştirdik ve bu çalışmamız artık kitaplaşıyor.

Karabel Ev Kültürü için, 5 kişilik bir proje ekibi oluşturduk (öz geçmişler ektedir), elinizdeki projeyi Karabel Ev Kültürüne hizmet etmek ve gelecek kuşaĝa miras bırakmak için hazırladık. Amacımız gelecek kuşaga ve Karabel Ev Kültürüne dair akademik ve sanatsal bir kitap ve eser bırakmaktır. Tahmini olarak 112 sayfalık (tamamen renkli resimler) çıkartılması planlanan kitabın ilk basımı 1000 adettir. Kitap için yayınevinin istedigi fiyat tutarının toplamı ise, ek sayfadadır.

Türkiye ve ulusalararası, Müze ve kütüphanelerine de gönderilecek Karabel Ev Kültürü kitabı ,internet üzerınde kamuoyuna profesyonelce tanıtılacaktır.

Karabel Ev Kültürü`nün doğal mirasının yaşatılması, ancak sizlerin desteği ve yardımı ile yaşayabilir. Bırakılan miras gelecek kuşaklara da miras olarak kalır. Ev Kültürümüzü korumak ve mirasımızı yaşatmak, dünya kültürünü korumaktır.Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.