VEREIN SCHWEIZ DERSIM

Der Verein Schweiz Dĕrsim bemüht sich um die Aufrechterhaltung und Pflege der Zaza-Identität. Es ist sein Anliegen die Sprache, Sitten, Bräuche und die Kultur der Zaza Bevölkerung am Leben zu erhalten. Zudem tritt der Verein Schweiz Dĕrsim für ein respektvolles und nachsichtiges Zusammensein von verschiedenen Kulturen und Religionen ein, bemüht sich mit besonderer Sorgfalt Vorurteile abzubauen und versucht stets die gegenseitige Toleranz zu fördern. Dies tut sie, indem sie diverse Projekte ins Leben ruft. Auch im Jahr 2017 möchte der Verein Schweiz Dĕrsim mit dem geplanten „Musike Koy“ Projekt, die Öffentlichkeit auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Die Idee des Projektes ist die Schweizerische Musikkultur und diejenige von Dĕrsim miteinander zu verbinden, dabei steht das Zusammenwirken der Basler Sängerin Maria Gessler mit dem Zaza- Musiker Mikail Aslan und seinem Ensemble im Zentrum.

2017 Lawike Desim Qocgiriye & Qerebel

PROJENİN İÇERİĞİ VE AMACI

Dêrsim-Qoçgiriye-Qerebel Kültür Projesi, bölgenin kültürünü araştırmak, kayıt altına almak, arşivlemek ve koruma altına alma amaçlı bir projedir. Bu çalışmayla, yazılı geleneği olmayan bölge halkının sosyal, kültürel ve tarihsel değerlerini sözlü tarih kayıtlarıyla geleceğe önemli bir miras olarak bırakmak, kaybolmamasını sağlamaktır.

Çünkü kadim medeniyetlerin izlerini bugünlere taşıyan kültürümüz yok olmakla karşı karşıyadır. Bu topraklarında asırlarca yıl barış içinde yaşamış, etnik ve inançsal farklılıkları nedeniyle birbiriyle yaşamış halkların ortak değerlerini barındıran bu coğrafyanın hassasiyetleri göz ardı edilmiş, hatta yok edilmeye çalışılmış ve bu durum hala devam etmektedir.

Bu bölgede yaşayan farklı etnik kimlik ve inançlara sahip halklar ulus devlet oluşum sürecinde hâkim ulus zihniyetinin fiziksel ve kültürel soykırımına maruz kalmış, tarihsel olarak yok olmakla yüz yüze gelmiştir. Bu ve benzer nedenlerle örgütlenemeyen, kurumlaşamayan ve yazılı bir kültüre sahip olamayan halklarımızın tarihsel kültürü sadece sözlü kültür üzerinden günümüze ulaşmıştır.

Ancak bugün ne yazık ki sözlü kültür de var olan etkinliğini yitirmeye başlamış, tarihi bir medeniyet diliyle, kültürüyle, sanatıyla, edebiyatıyla gelenek ve görenekleriyle yok olmakla karşı karşıya kalmıştır. Zira yazılı bir geleneği olmayan bir halkın veya halkların ana dilleri başta olmak üzere tüm tarihsel ve kültürel belleği yok olmaya mahkûmdur.

Nitekim Kırmancki/Zazaca dili bu nedenle büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. UNESCO'nun 21 Şubat 2009 Dünya Anadili Günü’nde yayımladığı "Tehlike Altındaki Diller Atlası" verilerine göre, Türkiye'de tarih boyunca var olmuş 15 dil kaybolmakla yüz yüze. 30'dan fazla dilbilimcinin çalışmalarıyla ortaya çıkan verilere göre Kırmancki “Kesinlikle tehlikede olanlar diller” grubunda yer almıştır.

DİLİMİZİ, KÜLTÜRÜMÜZÜ, KORUMAK İÇİN

Yukarıda belirttiğimiz nedenler ve veriler ışığında tarihsel bir bilinçle başlattığımız çalışma bir halkın en kalıcı sözlü kültürü olan müzik alanında somutlaşmıştır. Bir grup gönüllü olarak, gerek bu topraklarında gerekse göç etmek zorunda kaldıkları yerlerde yaşlılarımıza ulaşarak, unutulmuş veya unutulmaya mahkûm olan kılamlarımızı sesli ve görüntülü olarak orijinal halleriyle kayıt altına aldık, almaya devam ediyoruz.

Dĕrsim / Qoçgirîye / Qerebel Kültür Projesi

Çalışma Grubu

 
 
 
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.